پروژه دانشجویی

اگر دقت کرده باشید در تمامی مدت فعالیت سایت ما خدمات کاملا رایگانی به کاربران خود داده است ولی از آنجایی که نگه داری و پابرجا بودن سایت ما نیازمند هزینه های سرور و مخارج دیگری می باشد از این رو تصمیم گرفتیم از فروش محصول و دریافت پروژه های دانشجویی کمی از این مخارج را تامین کرده شما می توانید محصولات سایت را از لینک فروشگاه و همچنین می توانید از فرم زیر پروژه های خود را به کمک ما با قیمت معقول انجام دهید از فرم زیر اقدام کنید.

    تذکر : حل سوالات دانشجویی به صورت رایگان انجام نمی شود.