عضو کانال یوتیوب ما شوید.

تمرین تو چقدر اضافه وزن داری؟ کوئرا + جاوا

چقدر اضافه وزن داری
چقدر اضافه وزن داری

تمرین تو چقدر اضافه وزن داری ؟ کوئرا + جاوا

در این نوشته تمرین “تو چقدر اضافه وزن داری؟” که در وبسایت کوئرا موجود می باشد را برای شما کاربران عزیز حل کرده ایم.

 

در مورد سایت کوئرا بیشتر بخوانید…

 

سوال تمرین تو چقدر اضافه وزن داری ؟

چقدر اضافه وزن داری
چقدر اضافه وزن داری

برای مشخص کردن اینکه یک فرد اضافه وزن دارد یا خیر از یک مقیاس به نام  استفاده می‌شود.

این مقیاس از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود و طبق جدول زیر ارزش‌گذاری می‌گردد:

فرمول BodyMassIndex
فرمول BodyMassIndex

برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن وزن برحسب کیلوگرم و قد برحسب متر به ترتیب مقدار BMI کاربر را محاسبه کند و آن را تا دو رقم اعشار چاپ کند و با توجه به بازه‌ی قرار گرفتن عدد محاسبه شده و جدول زیر پیغام مناسب در رابطه با تناسب اندام کاربر بدهد.

 • Underweight: BMI < 18.5
 • Normal:
 • Overweight:
 • Obese: 

 

ورودی تمرین تو چقدر اضافه وزن داری؟

در خط اول ورودی عدد طبیعی n آمده‌است که نشان‌دهنده‌ی وزن فرد می‌باشد.

در خط دوم ورودی عدد حقیقی m با حداکثر دو رقم اعشار آمده‌است که نشان دهنده‌ی قد فرد است.

 

خروجی تمرین تو چقدر اضافه وزن داری؟

در خط اول خروجی باید یک عدد که نشان دهنده  فرد است، با دقیقا دو رقم اعشار چاپ شود.سپس در خط دوم باید پیغام مناسب در رابطه با تناسب اندام کاربر چاپ شود.

 

مثال تمرین تو چقدر اضافه وزن داری؟

 

input : 
93
1.71

output :
31.80
Obese

 

کد+حل تمرین تو چقدر اضافه وزن داری؟ (جاوا)

 

import java.math.RoundingMode;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  static Scanner sc;
  public static void main(String[] args) {
    sc = new Scanner(System.in);

    float WeightInKilograms = sc.nextFloat();
    float HeightInMeters = sc.nextFloat();

    if(WeightInKilograms < 1 || WeightInKilograms > 200)
      return;

    if(HeightInMeters < 1 || HeightInMeters > 10)
      return;

    float BMI = WeightInKilograms / (HeightInMeters * HeightInMeters);

    DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.00");
    df.setRoundingMode(RoundingMode.CEILING);

    System.out.println(df.format((double) Math.round(BMI * 100) / 100));

    if(BMI < 18.5)
      System.out.println("Underweight");
    else if(BMI >= 18.5 && BMI < 25)
      System.out.println("Normal");
    else if(BMI >= 25 && BMI < 30)
      System.out.println("Overweight");
    else if(BMI > 30)
      System.out.println("Obese");

  }
}

 

روش حل تمرین تو چقدر اضافه وزن داری ؟

ابتدا با کمک Scanner مقدار قد و وزن را دریافت می کنیم.

بعد از آن بررسی می کنیم که مقادیر در بازه ی خواسته شده باشد و کمتر و بیشتر از حد صورت سوال نباشد.

با فرمولی که در صورت سوال بوده است مقدار BMI را بدست می آوریم.

بعد از بدست آوردن BMI با دستورات شرطی if…else if دسته ای که فرد با توجه به مقدار BMI در آن قرار می گیرد را نمایش می دهیم.

پایان.!

 

منبع سوال : وبسایت کوئرا

اگر روش حل بهتری دارید برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان به اشتراک بگذاریم.

اگر سوال خاصی را مدنظر دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا حل آن سوال را در الویت محتوای سایت بگذاریم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]