عضو کانال یوتیوب ما شوید.

تمرین ساده تر کوئرا + جاوا

تمرین ساده تر
تمرین ساده تر

تمرین ساده تر کوئرا + جاوا

در این نوشته تمرین “ساده تر که در وبسایت کوئرا موجود می باشد را برای شما کاربران عزیز حل کرده ایم.

 

در مورد سایت کوئرا بیشتر بخوانید…

 

سوال تمرین ساده تر

 

برنامه‌ای بنویسید که ۴ عدد از ورودی بگیرد و حاصل جمع، میانگین، حاصل ضرب، عضو بیشینه و عضو کمینه را در خروجی چاپ کند.

 

ورودی تمرین ساده‌تر

در هر یک از چهار خط ورودی یک عدد صحیح آمده است که قدر مطلق هیچ یک از آن ها از ۱۰۰۰ بیشتر نیست.

 

خروجی تمرین ساده‌تر

خروجی پنج خط است که به ترتیب مجموع اعداد، میانگین، ضرب، بیشینه و کمینه‌ی باید در آن‌ها چاپ شوند.

نحوه‌ی خروجی دادن به این صورت است که مانند نمونه‌ی پایین باید اول نام خروجی مورد نظر سپس یک فاصله، دونقطه، فاصله‌ی مجدد و در آخر عدد مورد نظر با دقیقا ۶ رقم اعشار چاپ شود.

 

مثال تمرین ساده‌تر

 

input : 
1
2
3
4

output :
Sum : 10.000000
Average : 2.500000
Product : 24.000000
MAX : 4.000000
MIN : 1.000000

 

کد+حل تمرین ساده تر (جاوا)

 

import java.math.RoundingMode;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  static Scanner sc;
  public static void main(String[] args) {
    sc = new Scanner(System.in);

    float Numbers[] = new float[4];
    Numbers[0] = sc.nextInt();
    Numbers[1] = sc.nextInt();
    Numbers[2] = sc.nextInt();
    Numbers[3] = sc.nextInt();

    float Sum = Numbers[0] + Numbers[1] + Numbers[2] + Numbers[3];

    float Average;
    if(Sum == 0)
      Average = Sum - Sum;
    else
      Average = Sum / 4;
    float Product = Numbers[0] * Numbers[1] * Numbers[2] * Numbers[3];
    float MAX = Math.max(Numbers[0], Math.max(Numbers[1], Math.max(Numbers[2], Numbers[3])));
    float MIN = Math.min(Numbers[0], Math.min(Numbers[1], Math.min(Numbers[2], Numbers[3])));

    DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.000000");
    df.setRoundingMode(RoundingMode.CEILING);

    if(Sum == 0)
      System.out.println("Sum : 0.000000");
    else
      System.out.println("Sum : " + df.format(Sum));

    if(Average == 0)
      System.out.println("Average : 0.000000");
    else
      System.out.println("Average : " + df.format(Average));

    if(Product == 0)
      System.out.println("Product : 0.000000");
    else
      System.out.println("Product : " + df.format(Product));

    if(MAX == 0)
      System.out.println("MAX : 0.000000");
    else
      System.out.println("MAX : " + df.format(MAX));

    if(MIN == 0)
      System.out.println("MIN : 0.000000");
    else
      System.out.println("MIN : " + df.format(MIN));
  }
}

 

روش حل تمرین ساده تر

ابتدا با Scanner چهار ورودی را با تابع nextInt می گیریم.

در مرحله ی بعد از جمع چهار عدد دریافت شده مقدار SUM را بدست می آوریم.

بعد از بدست آوردن SUM مقدار AVERAGE را با جمع اعداد و تقسیم آنها به تعدادشان بدست می آوریم.

نکته در مورد AVERAGE : چون در این محاسبه عملگر تقسیم داریم باید بررسی کنیم که جمع اعداد مقدار 0 نداشته باشد که خطای تقسیم بر صفر بدست بیاید.

در مرحله ی بعد ضرب اعداد را برای مقدار PRODUCT بدست می آوریم.

مقدار MIN و MAX را هم با توابع موجود در کتابخانه ی MATH جاوا بدست می آوریم.

به کمک DecimalFormat می توانیم اندازه ی تعداد اعشار را با یک قالب فرمت بندی تعیین کنیم.

در آخر هم مقادیر خروجی را طبق صورت خواسته شده چاپ می کنیم.

پایان.!

 

منبع سوال : وبسایت کوئرا

اگر روش حل بهتری دارید برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان به اشتراک بگذاریم.

اگر سوال خاصی را مدنظر دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا حل آن سوال را در الویت محتوای سایت بگذاریم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]