عضو کانال تلگرام ما شوید.

روش تبدیل تصاویر rgb به grayscale متلب

تبدیل تصاویر rgb به grayscale متلب
تبدیل تصاویر rgb به grayscale متلب

روش تبدیل تصاویر rgb به grayscale متلب

یکی از نرم افزارهای بسیار کاربردی برای پردازش تصویر و کار روی داده های تصویری، نرم افزار متلب می باشد؛ اگر با اینن نرم افزار کار کرده باشید قطعا می دانید که توابع کاربردی زیادی در مباحث مختلف در آن موجود است.

روش تبدیل تصاویر rgb به grayscale در نرم افزار متلب با کمک تابع rgb2gray انجام می شود ولی در این نوشته ما توابعی دستی برای یادگیری بیشتر و کار با نرم افزار متلب نوشته ایم تا این تبدیل رنگی در بحث پردازش تصویر کاملا برای شما قابل فهم شود.

آموزش های بیشتر و سورس کدهای مربوط به نرم افزار متلب را در این لینک مشاهده کنید.

 

تبدیل تصاویر rgb به grayscale در متلب

اگر برای تبدیل تصاویر رنگی با فرمت RGB به فرمت Grayscale جستجوی ساده ای کرده باشید می فهمید که تابع rgb2gray دقیقا همین کار را بدون نیاز به کدهای بیشتر برای شما انجام می دهد؛

در این بخش برای فهم بیشتر بدیل تصاویر رنگی با فرمت RGB به فرمت Grayscale برای این کار به صورت دستی سه مدل تابع ساده نوشته ایم که مفهوم این تبدیل را کاملا فرا بگیرید.

 

تصویر grayscale یا خاکستری چیست ؟!

تصاویر خاکستری یا grayscale تصاویری هستند که طول دامنه ی رنگی آنها بین عدد ۰ تا ۲۵۵ می باشد؛

در این طیف رنگی مقدار ۰ یعنی سیاه مطلق و مقدار ۱ یعنی سفید مطلق.

میانه ی این دو مقدار را اصطلاحا به آنها graylevel یا سطوح خاکستری می گوییم.

 

تابع تبدیل تصاویر رنگی با فرمت RGB به فرمت Grayscale – روش اول

در روش اول از فرمول زیر استفاده کرده ایم :

gray color code = Red * 0.299 + Green * 0.587 + Blue * 0.144

نکته : فرمول بالا توسط کارشناسان مختلف بررسی و تایید شده است.

کد این تابع به شکل زیر می باشد:

 

function grayImage = rgb2grayscale1(X)
  indexNum = size(X);
  grayImage = im2uint8(zeros(indexNum(1), indexNum(2)));
  temp = 0;
  for i = 1:indexNum(1)
    for j=1:indexNum(2)
      temp = int32(X(i, j, 1)) * .299 + int32(X(i, j, 2)) * .587 + int32(X(i, j, 3)) * .144;
      if(temp < 0)
        temp = 0;
      elseif(temp > 255)
        temp = 255;
      end
      grayImage(i,j) = int8(temp);
    end
  end
end

 

نکته : کد بالا یک تابع نرم افزار متلب است که با نام rgb2grayscale1.m در کنار پروژه ی شما قابل استفاده می باشد.

 

تابع تبدیل تصاویر رنگی با فرمت RGB به فرمت Grayscale – روش دوم

در روش دوم از فرمول زیر استفاده کرده ایم :

gray color code = (Red + Green + Blue)/3

کد این تابع به شکل زیر می باشد:

 

function grayImage = rgb2grayscale2(X)
  indexNum = size(X);
  grayImage = im2uint8(zeros(indexNum(1), indexNum(2)));
  temp = 0;
  for i = 1:indexNum(1)
    for j=1:indexNum(2)
      temp = int32(X(i, j, 1)) + int32(X(i, j, 2)) + int32(X(i, j, 3));
      if(temp < 0)
        temp = 0;
      elseif(temp > 255)
        temp = 255;
      end
      grayImage(i,j) = int8(round(temp / 3));
    end
  end
end

 

نکته : کد بالا یک تابع نرم افزار متلب است که با نام rgb2grayscale2.m در کنار پروژه ی شما قابل استفاده می باشد.

 

تابع تبدیل تصاویر رنگی با فرمت RGB به فرمت Grayscale – روش سوم

در روش سوم از فرمول زیر استفاده کرده ایم :

gray color code = (Red + Green + Blue)*0.33

نکته : منظور از 0.33 عدد یک سوم کسری می باشد.

کد این تابع به شکل زیر می باشد:

 

function grayImage = rgb2grayscale3(X)
  indexNum = size(X);
  grayImage = im2uint8(zeros(indexNum(1), indexNum(2)));
  temp = 0;
  for i = 1:indexNum(1)
    for j=1:indexNum(2)
      temp = int32(X(i, j, 1)) + int32(X(i, j, 2)) + int32(X(i, j, 3));
      if(temp < 0)
        temp = 0;
      elseif(temp > 255)
        temp = 255;
      end
      grayImage(i,j) = int8(round(temp * .33));
    end
  end
end

 

نکته : کد بالا یک تابع نرم افزار متلب است که با نام rgb2grayscale3.m در کنار پروژه ی شما قابل استفاده می باشد.

 

اگر علاقه ی زیادی به مطالعه در ارتباط با هوش مصنوعی و پردازش تصویر دارید لینک های روبرو را استفاده کنید: (هوش مصنوعیپردازش تصویر)

اگر نیاز به یادگیری نرم افزار متلب را دارید این لینک را دنبال کنید.

در صورتی که روش های بهتری برای تمرین بالا در اختیار دارید برای ما ارسال کنید.

موفق و سلامت باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]