عضو کانال یوتیوب ما شوید.

فاصله اقلیدسی و منهتن در متلب

فاصله اقلیدسی و منهتن در متلب
فاصله اقلیدسی و منهتن در متلب

محاسبه فاصله اقلیدسی و منهتن در متلب

مسائل مربوط به فاصله ی اقلدیسی و فاصله ی منهتن، مسائلی ریاضی هستند که برای محاسبه ی فاصله ی دو نقطه در صفحه استفاده می شوند؛

در این نوشته توابع دستی برای این محاسبه توسط نرم افزار متلب را برای شما آماده کرده ایم.

محاسبه ی فاصله ی اقلیدسی و محاسبه ی فاصله ی منهتن در مباحث و علوم مختلفی به کار می رود همانطور در بحث های هوش مصنوعی در موضوعاتی نظیر شناسایی الگو کاربردهای فراوانی دارد.

 

فاصله اقلیدسی و منهتن در متلب

فاصله اقلیدسی چیست؟

با استفاده از مفهومی به نام فاصله اقلیدسی که در انگلیسی با Euclidean Distance شناخته می شود به سادگی می توانید کوتاه‌ترین فاصله ی بین دو نقطه روی یک صفحه مختصات را برطبق رابطه ی معروف فیثاغورث،‌ محاسبه کنید. اگر x‌ و y دو نقطه در مولفه ی p باشند؛

فاصله اقلیدسی بین این دو به صورت زیر قابل محاسبه است:

فرمول رابطه ی اقلیدسی
فرمول رابطه ی اقلیدسی

نتیجه ی نهایی رابطه ی اقلدیسی هیچ گاه منفی نمی شود.

 

فاصله اقلیدسی در متلب

برای محاسبه ی فاصله ی اقلیدسی در نرم افزار متلب از کد زیر استفاده کنید:

 

function distance = euclideanDistance(x1, y1, x2, y2)
    distance = sqrt( ((x1 - y1) ^ 2) + ((x2 - y2) ^ 2) );
end

 

نکته : کد بالا یک تابع نرم افزار متلب است که با نام euclideanDistance.m در کنار پروژه ی شما قابل استفاده می باشد.

نکته : تابع زیر برای محاسبه ی فاصله ی اقلیدسی دو نقطه مقدار x و y هر نقطه را دریافت می کند و با فرمول معروف این رابطه به محاسبه ی آن می پردازد.

 

فاصله منهتن چیست؟

اگر به جای مربع فاصله های بین دو نقطه، از عملگر قدر مطلق فاصله بین نقاط استفاده شود، تابع فاصله ای که بدست می آید را منهتن یا در زبان انگلیسی Manhatan می گویمم.

این نام به علت تقاطع منظم خیابان های موجود در محله ی منهتن شهر نیویورک انتخاب شده است.

البته فاصله ی منهتن در بین افراد گاهی به نام فاصله ی تاکسی یا Taxicab شناخته می شود.

گاها شاید به جای فاصله ی منهتن یا فاصله ی تاکسی این مفهوم را با عنوان بلوک شهری یا City Block صدا کنند.

فرمول فاصله ی منهتن
فرمول فاصله ی منهتن

نتیجه ی نهایی رابطه ی منهتن هیچ گاه منفی نمی شود.

 

فاصله منهتن در متلب

برای محاسبه ی فاصله ی منهتن در نرم افزار متلب از کد زیر استفاده کنید:

 

function distance = manhattanDistance(x1, y1, x2, y2)
    distance = abs((x1 - y1)) + abs((x2 - y2));
end

 

نکته : کد بالا یک تابع نرم افزار متلب است که با نام manhattanDistance.m در کنار پروژه ی شما قابل استفاده می باشد.

 

اگر نیاز به یادگیری نرم افزار متلب را دارید این لینک را دنبال کنید.

در صورتی که روش های بهتری برای تمرین بالا در اختیار دارید برای ما ارسال کنید.

موفق و سلامت باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 4.8]