عضو کانال یوتیوب ما شوید.

فایل های پست در قالب وردپرس

فایل های پست در قالب وردپرس
فایل های پست در قالب وردپرس

فایل های پست در قالب وردپرس

در این نوشته به بررسی فایل های موجود برای پست های سایت در قالب های وردپرسی را داریم.

این پست برای کاربران مبتدی مناسب نمی باشد و باید کمی سابقه ی کار با قالب های وردپرس و برنامه نویسی را داشته باشید.

همراه ما باشید…

 

فایل های پست در قالب وردپرس

 • فایل index.php

  این فایل شامل کدهای صفحه ی اصلی قالب سایت شما می باشد که در این فایل می توانید حلقه ی نمایش پست ها را بگذارید.

 • فایل single.php

  در این فایل نحوه ی نمایش نوشته ها به صورت تکی می باشد که محتوای هر نوشته را نمایش بدهد؛ نمونه کد فایل single.php به شکل زیر است:

 

<?php
/**
 * The template for displaying all single posts and attachments
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Fifteen
 * @since Twenty Fifteen 1.0
 */
 
get_header(); ?>
 
  <div id="primary" class="content-area">
    <main id="main" class="site-main" role="main">
 
    <?php
    // Start the loop.
    while ( have_posts() ) : the_post();
 
      /*
       * Include the post format-specific template for the content. If you want to
       * use this in a child theme, then include a file called called content-___.php
       * (where ___ is the post format) and that will be used instead.
       */
      get_template_part( 'content', get_post_format() );
 
      // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
      if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
        comments_template();
      endif;
 
      // Previous/next post navigation.
      the_post_navigation( array(
        'next_text' => '<span class="meta-nav" aria-hidden="true">' . __( 'Next', 'twentyfifteen' ) . '</span> ' .
          '<span class="screen-reader-text">' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . '</span> ' .
          '<span class="post-title">%title</span>',
        'prev_text' => '<span class="meta-nav" aria-hidden="true">' . __( 'Previous', 'twentyfifteen' ) . '</span> ' .
          '<span class="screen-reader-text">' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . '</span> ' .
          '<span class="post-title">%title</span>',
      ) );
 
    // End the loop.
    endwhile;
    ?>
 
    </main><!-- .site-main -->
  </div><!-- .content-area -->
 
<?php get_footer(); ?>

 

 • فایل archive.php
 • این فایل برای نمایش آرشیو زمانی، آرشیو برچسب ها، آرشیو دسته بندی محتواهای شما استفاده می شود؛ نمونه کد این فایل به شکل زیر می باشد:

 

<header class="page-header">
  <?php
    the_archive_title( '
 
<h1 class="page-title">', '</h1>
 
 
' );
    the_archive_description( '
 
<div class="taxonomy-description">', '</div>
 
 
' );
  ?>
</header>
 
 
<!-- .page-header -->

 

 • فایل search.php

  در این فایل نحوه ی نمایش کلمه های سرچ شده و نمایش پست هایی که مشابه کلمه ی سرچ شده است را تعیین می کنید؛ نمونه کد فایل search.php را در زیر نمایش داده ایم:

 

<header class="page-header">
 
 
<h1 class="page-title"><?php printf( __( 'Search Results for: %s', 'twentyfifteen' ), get_search_query() ); ?></h1>
 
 
</header>
 
 
<!-- .page-header -->

 

پیشنهاد نویسنده : قالب وبلاگی وردپرس را به سادگی از سایت ما دریافت کنید…

 

راستی یه خبر خوش براتون داریم؛ یک دوره ی ویدیویی وردپرس به صورت رایگان برای شما کاربران عزیز تهیه شده است که از این لینک به آن دسترسی پیدا کنید.

منتظر نظرات و پیشنهادات شما برای محتوای سایت هستیم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]