عضو کانال تلگرام ما شوید.

معرفی کتابخانه phpmailer

آموزش کتابخانه phpmailer
آموزش کتابخانه phpmailer

آموزش کتابخانه phpmailer

در این نوشته قصد بررسی یک کتابخانه ی پرکاربرد ارسال ایمیل که تحت زبان برنامه نویسی PHP نوشته شده است را داریم؛

با این نوشته همراه ما باشید تا کتابخانه ی phpmailer را با هم بررسی کنیم.

 

کتابخانه phpmailer چیست ؟

کار این پکیج یا کتابخانه ی آماده این است که امکاناتی را جهت ارسال ایمیل در برنامه های تحت وب php ایجاد کند تا نیاز نباشد شما امکانات مورد نظر خود را بازنویسی کنید و همان مثال مربوط اختراع مجدد چرخ را داشته باشید؛

برخی از امکانات این کتابخانه به شرح زیر می باشد:
 • هم اکنون در سیستم های اوپن سورس معروف دنیا مثل وردپرس، دروپال و … در حال استفاده می باشد.
 • به صورت کامل از smtp پشتیبانی می کند
 • ارسال همزمان ایمیل توسط چند گیرنده مانند سرویس های معروف تحت عنوان to و cc و bcc
 • ارسال ایمیل در قالب html
 • پشتیبانی از فایل ضمیمه و attachment
 • پشتیبانی کامل از utf-8
 • پشتیبانی 50 زبان دنیا
 • کار با ورژن 5.5 و بالاتر در php

 

برای شروع کار با این کتابخانه باید در ابتدای برنامه ی مورد نظر خود این موارد را بیاورید تا از آن استفاده کنید:

 

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'path/to/PHPMailer/src/Exception.php';
require 'path/to/PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'path/to/PHPMailer/src/SMTP.php';

 

پارامترهای اصلی در هنگام ارسال ایمیل با این کتابخانه به شرح زیر می باشد:
 • SMTPDebug
 • isSMTP
 • Host
 • Username
 • Password
 • SMTPSecure
 • Port
 • Subject
 • Body
 • AltBody

 

متدهای اصلی و پراستفاده ی این کتابخانه به شرح زیر می باشد:
 • isSMTP
 • setFrom
 • addAddress
 • addAddress
 • addReplyTo
 • addCC
 • addBCC
 • addAttachment
 • addAttachment
 • isHTML
 • send

 

یک مثال ساده از phpmailer ::

 

$mail->SMTPDebug = 2;                    // Enable verbose debug output
  $mail->isSMTP();                      // Set mailer to use SMTP
  $mail->Host    = 'smtp1.example.com;smtp2.example.com'; // Specify main and backup SMTP servers
  $mail->SMTPAuth  = true;                  // Enable SMTP authentication
  $mail->Username  = 'user@example.com';           // SMTP username
  $mail->Password  = 'secret';                // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = 'tls';                 // Enable TLS encryption, ssl also accepted
  $mail->Port    = 587;                  // TCP port to connect to

  //Recipients
  $mail->setFrom('from@example.com', 'Mailer');
  $mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User');   // Add a recipient
  $mail->addAddress('ellen@example.com');        // Name is optional
  $mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
  $mail->addCC('cc@example.com');
  $mail->addBCC('bcc@example.com');

  // Attachments
  $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');     // Add attachments
  $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');  // Optional name

  // Content
  $mail->isHTML(true);                 // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";

 

دسترسی به کتابخانه ی phpmailer ::

لینک پروژه ی phpmailer در گیت هاب

نکته :

موارد بالا در توضیحات این پروژه در گیت هاب ذکر شده است و مرجع آنها این فایل می باشد.

 

اگر کتابخانه ی خاصی مدنظر دارید برای معرفی و آموزش آن به ما اطلاع دهید تا آن را بررسی کنیم.

امیدواریم از “آموزش کتابخانه phpmailer” استفاده ی لازم را برده باشید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]