عضو کانال یوتیوب ما شوید.

پاسخ سوال مستطیل‌کادویی + کوئرا

پاسخ سوال مستطیل‌کادویی + کوئرا

پاسخ سوال مستطیل‌کادویی + کوئرا

در این نوشته تمرین “مستطیل‌کادویی” که در وبسایت کوئرا موجود می باشد را برای شما کاربران عزیز حل کرده ایم.

 

 

در مورد سایت کوئرا بیشتر بخوانید…

 

تمرین مستطیل‌کادویی کوئرا + سی پلاس پلاس

پاشا با کادوی سوال قبلش رفت به مغازه هفت‌شین فروشی(!) و یه شکلات خرید. شکلاتی که اون خریده یه مستطیل n*m هست که بعضی از تیکه هاش گردو داره.

علیش که شکلات گردویی خیلی دوست‌داره پاپیچ پاشا شده که یه زیر مستطیل از شکلاتشو بده بهش. اما مشکلی که هست اینه که علیش دندوناش عجیبه واسه همین فقط می‌تونه شکلات‌هایی رو بخوره که زوج تا تیکش گردو داشته باشه.

حالا پاشا ازتون می‌پرسه که به چند حالت می‌تونه زیرمستطیلی از شکلاتش رو انتخاب کنه که علیش بتونه اون رو بخوره. بهش کمک کنید و جوابش رو واسش پیدا کنید.

ورودی سوال مستطیل‌کادویی

خط اول ورودی شامل n و m است که با فاصله از هم جدا شده‌اند.

در n خط بعدی شکلات پاشا نشون داده شده که در هر خط رشته‌ای به طول m آمده که از . و * تشکیل شده. * به معنای تیکه گردو دار و . به معنای تیکه عادیه.

 

خروجی سوال مستطیل‌کادویی

در خروجی تنها تعداد زیرمستطیل های دلخواه علیش چاپ شود.

 

حل سوال مستطیل‌کادویی (به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const char nl = '\n';
#define IN(A, B, C) assert( B <= A && A <= C)
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define tr(c,i) for(__typeof__((c)).begin() i = (c).begin(); i != (c).end(); i++)
#define present(c,x) ((c).find(x) != (c).end())
#define cpresent(c,x) (find(all(c),x) != (c).end())
#define sz(a) int((a).size())
#define acc ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
#define ll long long
#define ld long double
#define inf 2147483647
#define infll 9223372036854775807

void solve()
{

}

int main()
{
  #ifndef Test 
    acc;
  #endif

  int m,n;
  cin>>n>>m;
  string matrix[n];
  for(int i=0; i<n; i++)
    cin >> matrix[i];
  bitset<2500> row[n], res;
  for(int i=0 ;i<n;i++)
  {
    row[i].set(0, matrix[i][0]=='*');
    for(int j=1;j<m;j++)
      row[i].set(j, matrix[i][j]=='*' ^ row[i][j-1]);
  }
  for(int i=1 ;i<n;i++)
    row[i] = row[i] ^ row[i-1];
  long long ans = 0, f, z;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    for(int j=i ;j<n; j++)
    {
      if(i > 0)  res = row[j]^row[i-1];
      else    res = row[j];
      f = res.count(), z = m-f;
      ans += f*(f-1)/2 + (z+1)*(z)/2;
    }
  }

  cout << ans << endl;
  #ifdef Test 
    cout << endl; system("pause");
  #endif
  return 0;
}

 

 

منبع سوال : وبسایت کوئرا

 

اگر روش حل بهتری برای “تمرین مستطیل‌کادویی” دارید برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان به اشتراک بگذاریم.

اگر سوال خاصی را مدنظر دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا حل آن سوال را در الویت محتوای سایت بگذاریم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]