عضو کانال تلگرام ما شوید.

پاسخ سوال کشمش در پارک + کوئرا

پاسخ سوال کشمش در پارک + کوئرا
پاسخ سوال کشمش در پارک + کوئرا

پاسخ سوال کشمش در پارک + کوئرا

در این نوشته تمرین “کشمش در پارک” که در وبسایت کوئرا موجود می باشد را برای شما کاربران عزیز حل کرده ایم.

 

در مورد سایت کوئرا بیشتر بخوانید…

 

تمرین کشمش در پارک کوئرا + سی پلاس پلاس

 

ورودی سوال کشمش در پارک

 

خروجی سوال کشمش در پارک

 

 

حل سوال کشمش در پارک (به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  long long jad[n][m], dp[n][m];
  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<m; j++)
      cin >> jad[i][j];
  
  long long maximum_of_all = 0;
  memset(dp, 0, sizeof(long long)*n*m);

  for(int i=n-1; i>=0; i-=2)
  {
    for(int j=m-1; j>=0; j--)
    {
      if(jad[i][j] == 0)
        continue;
      if(i == n-1)
        dp[i][j] = jad[i][j];
      int paiin;
      if(((n-1)/2 - i/2)% 2 == 0)
        paiin = j-1;
      else
        paiin = j+1;
      
      if(i < n-1 && paiin >= 0 && paiin <= m-1 && dp[i+2][paiin] != 0)
        dp[i][j] = max(dp[i][j], jad[i][j] + dp[i+2][paiin]);
      if(j < m-1 && dp[i][j+1] != 0)
        dp[i][j] = max(dp[i][j], jad[i][j] + dp[i][j+1]);
    }
  }
  
  for(int i=0; i<m; i++)
    maximum_of_all = max(maximum_of_all, dp[0][i]);
  cout << maximum_of_all << endl;
  return 0;
}

 

 

منبع سوال : وبسایت کوئرا

 

اگر روش حل بهتری برای “تمرین کشمش در پارک” دارید برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان به اشتراک بگذاریم.

اگر سوال خاصی را مدنظر دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا حل آن سوال را در الویت محتوای سایت بگذاریم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]