عضو کانال تلگرام ما شوید.

پروژه کارمند – زبان c++

محاسبه مجموع ارقام عدد

پروژه کارمند سی پلاس پلاس

پروژه ی کارمند c++ یکی از پروژه هایی است که در دوره های آموزشی مختلف شما باید آن را بنویسید البته نه به صورت ساده بلکه به صورت حرفه ای؛

در این نوشته پروژه ی کارمند به صورت خلاصه و شی گرا به صورت اختصاصی برای اشتراک آن روی وبسایت کدنویسی شده است .

 

پیشنهاد نویسنده : پروژه پارکینگ هم حل شد.

 

موضوع پروژه :

دریافت اطلاعات کارمند، محاسبه حق بیمه، محسابه مالیات، محاسبه حقوق، محاسبه حقوق خالص.

 

#include "stdafx.h"
#include "iostream"

using namespace std;

class Employ
{
	int no;
	char name[40];
	char lastname[40];
	int age;
	double salary;
	int hour;

public:
	void noSet(int var)
	{
		no = var;
	}
	void nameSet(char* var)
	{
		strcpy_s(name, var);
	}
	void lastnameSet(char* var)
	{
		strcpy_s(lastname, var);
	}
	void ageSet(int var)
	{
		age = var;
	}
	void salarySet(double var)
	{
		salary = var;
	}
	void hourSet(int var)
	{
		hour = var;
	}

	int noGet()
	{
		return no;
	}
	char* nameGet()
	{
		return name;
	}
	char* lastnameGet()
	{
		return lastname;
	}
	int ageSetGet()
	{
		return age;
	}
	double salaryGet()
	{
		return salary;
	}
	int hourGet()
	{
		return hour;
	}

	double Bime()
	{
		return (salary * 7) / 100;
	}
	double Tax()
	{
		return (salary * 5) / 100;
	}
	double SalaryOnHour()
	{
		return salary * hour;
	}
	double TotalSalary()
	{
		return SalaryOnHour() - (Tax() + Bime());
	}
};

void main()
{
	Employ person;
	int x;
	double y;
	char z[40];
	cout << "Please Enter Data For Employ ... " << endl << "Employ id : ";
	cin >> x;
	person.noSet(x);

	cout << "Employ Name : ";
	cin >> z;
	person.nameSet(z);

	cout << "Employ Lastname : ";
	cin >> z;
	person.lastnameSet(z);

	cout << "Employ Age : ";
	cin >> x;
	person.ageSet(x);

	cout << "Employ Salary : ";
	cin >> y;
	person.salarySet(y);

	cout << "Employ Hour : ";
	cin >> x;
	person.hourSet(x);
	cout << endl;

	cout << "Employ : " << person.noGet() << " - " << person.nameGet() << " " << person.lastnameGet() << " ~ Total Salary = " << person.TotalSalary() << endl;
}

 

توضیحات :
  • کد بالا به زبان سی پلاس پلاس می باشد .
  • به صورت شی گرایی نوشته شده است .
  • فیلدهای داخل کلاس setter و getter خاص خودشان را دارند .
  • برنامه ی فوق برای محیط کنسول کدنویسی شده است .

خب کد بالا می تواند مرجع شما برای نوشتن برنامه ی کارمند اصلی باشد؛

در صورتی که این برنامه را کامل تر کردید نسخه کامل تر آن را برای ما ارسال کنید تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند.

 

نظرات خود را در ارتباط با “پروژه کارمند سی پلاس پلاس” برای ما ارسال کنید.

موفق و سربلند باشید .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 4]