چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم؟

چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم؟
بدون شک عنوانی که می توان برای عصر حاضر در نظر گرفت “عصر تکنولوژی” است.

چنین ادعایی که باعث نامگذاری آن شده است هم این موضوع است که در عصر فعلی، تکنولوژی در تمامی جنبه های زندگی ما از محیط کار گرفته تا حریم خصوصی و … وارد شده است.

برنامه نویسی
برنامه نویسی

در مورد تأثیرات زیاد تکنولوژی در بهبود زندگی بشری جای هیچ گونه بحثی نیست اما در عین حال بایستی بررسی کنیم و ببینیم که به چه شکل می توانیم نسل جدیدمان را از مصرف کننده تکنولوژی به تولید کننده ی تکنولوژی مبدل سازیم.

به عبارت دیگر، تا زمانی که نسل جدیدمان صرفاً از رایانه های گوناگون اعم از لب تاب، تبلت، موبایل و … برای بازی کردن، گفتگو کردن و … استفاده می کنند، به هیچ وجه نمی توان ایشان را کاربران عصر تکنولوژی نامید بلکه ایشان صرفاً مصرف کننده تکنولوژی هستند.

در مقابل، کاربرانی را واقعاً می توان انسان های عصر تکنولوژی نامید که با استفاده از ابزارهایی که در دسترس دارند بتوانند به ایجاد نوآوری پرداخته، از تکنولوژی برای یادگیری بیشتر این حوزه استفاده کنند.

در یک کلام تبدیل به افرادی شوند که قادر می گردند افسار تکنولوژی را در دست گیرند و برنامه نویسی هم یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که ما را در این توانمندی سازی یاری می رساند.
تمامی فناوری هایی که در محیط پیرامون خود مشاهده می کنیم قصعا یک نقطه مشترک دارند و آن هم این که توسط شرکت، گروه و یا حتی فردی کدنویسی و طراحی شده اند.