عضو کانال تلگرام ما شوید.

کتاب یا فیلم یا کلاس؟!

اگر می خواهید محتوای این بخش را بخوانید پس حتما تصمیم خود را برای یادگیر برنامه نویسی گرفته اید اما از خودتان می پرسید الان بهتر کتاب یا فیلم یا کلاس؟!

برنامه نویسی
برنامه نویسی

خب در اینجا باید بگوییم که به عنوان افرادی که قبلا در همین بازه ی زمانی شما گیر کرده بود و تصمیم خود را گرفت می توان گفت که همه ی محتواهای آموزشی ارزشمند هستند.

کتاب آموزشی برای برنامه نویسی بسیار خوب است، فیلم آموزشی برای یادگیری برنامه نویسی فوق العاده است.

کلاس آموزشی برای یادگیری برنامه نویسی معرکه است اما در کنار اینها اولین چیزی که اهمیت دارد این است که به چه شکل از آنها استفاده کنید.

اگر پایه ی ضعیفی دارید با کلاس های آموزشی به صورت حضوری یا غیرحضوری می توانید به سادگی به اهداف خود برسید.

اگر وقت یا علاقه به رفت و آمد در شهرهای شلوغ را ندارید با فیلم های آموزشی و کتاب های آموزشی شروع کنید و کم کم به دانش خود افزایش دهید و با کمک اینترنت دانش خود را به روز نگه دارید.