سامانه ترابری هوشمند

سامانه ترابری هوشمند سیستم حمل‌ و نقل هوشمند یا به اختصار ITS به ‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد سیستم حمل ‌و نقل است.

چراغ راهنمایی هوشمند

چراغ راهنمایی هوشمند چراغ راهنمایی هوشمند یک سیستم کنترل ترافیک خودرو است. که چراغ های سنتی ترافیک را با مجموعه ای از سنسور ها و هوش مصنوعی ترکیب می کند…

شهر هوشمند چیست؟

شهر هوشمند چیست؟ رویای شهرهای هوشمند از گذشته تا به حال در فکر بشر بوده است اما این روزها با بررسی مباحث IOT جان تازه ای یافته است؛ کمی با…

اینترنت اشیا چیست؟

اینترنت اشیا چیست؟ تکنولوژی توقفی ندارد؛ شاید این روزها از اینترنت اشیا زیاد شنیده باشید چون یکی از بحث های جدید و تجاری دنیای تکنولوژی شده است؛ در این نوشته…