سیستم های خبره

سیستم های خبره سیستم های خبره سیستم هایی هستند که با سرعت بسیار زیادی در حال ورود به جامعه ی نرم افزارها و تکنولوژی هستند. در این بین بررسی آنها…