عضو کانال تلگرام ما شوید.

بهینه سازی هیستوگرام با تابع توزیع تجمعی

بهینه سازی هیستوگرام با تابع توزیع تجمعی
بهینه سازی هیستوگرام با تابع توزیع تجمعی

بهینه سازی هیستوگرام با تابع توزیع تجمعی

تابع توزیع تجمعی یا cdn که از واژه ی Cumulative distribution function می آید در بحث بهینه‌سازی هیستوگرام کاربرد خوبی دارد؛ در این نوشته با کمک تابیع توزیع تجمعی تصویر ورودی خود را که یک تصویر تاریک است با بهینه‌سازی هیستوگرام در متلب روشن و قابل دیدن می کنیم.

با یکی دیگر از تمرین های متلب و بحث پردازش تصویر همراه ما باشید.

 

پیشنهاد نویسنده : کار با correlation در متلب

 

بهینه سازی هیستوگرام با تابع توزیع تجمعی

تصویر ورودی ما تصویر زیر می باشد:

تصویر ورودی 

کد بهینه سازی هیستوگرام با متلب:

clc;
close all;
clear all;

img1 = imread('histogram.jpg');
img2 = img1;
pixel_histogram = zeros(1, 256);
pixel_cdf = zeros(1, 256);
pixel_new_value = zeros(1, 256);

for i = 1 : 563
  for j = 1 : 1000
    pixel_histogram(1, img1(i,j) + 1) = pixel_histogram(1, img1(i,j) + 1) + 1;
  end
end

pixel_cdf(1, 1) = pixel_histogram(1, 1);
min_cdf = pixel_histogram(1, 1);
max_cdf = pixel_histogram(1, 1);
for k = 2 : 256
  pixel_cdf(1, k) = pixel_cdf(1, k - 1) + pixel_histogram(1, k);
  
  if( pixel_cdf(1, k) > max_cdf )
    max_cdf = pixel_cdf(1, k);
  end
  
  if( pixel_cdf(1, k) < min_cdf )
    min_cdf = pixel_cdf(1, k);
  end
end

for k = 1 : 256
  pixel_new_value(1, k) = round( ( ( pixel_cdf(1, k) - min_cdf ) / ( max_cdf - min_cdf ) ) * 255 );
end

for i = 1 : 563
  for j = 1 : 1000
    img2(i,j) = pixel_new_value(1, img1(i,j) + 1);
  end
end

imshow(img1);
figure, imshow(img2);

 

نتیجه نهایی بهینه سازی هیستوگرام :

"<yoastmark

 

 

برای مطالعه ی محتوای بیشتر در ارتباط با متلب روی این لینک کلیک کنید.

نظرات خود را برای ما بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]