کاربرد الگوریتم ژنتیک

کاربرد الگوریتم ژنتیک هوش مصنوعی و دنیای الگوریتم هایش این روزها در حوزه ی صنعت و علم جای خود را به شدت باز کرده است؛ در این نوشته به بررسی…

کتاب آموزشی الگوریتم ژنتیک

کتاب الگوریتم ژنتیک در شاخه هوش مصنوعی از رشته علوم کامپیوتر، یک الگوریتم ژنتیک یک جست‌ و جوی مکاشفه ‌ای است که روند انتخاب طبیعی را شبیه‌ سازی می ‌کند….