تغییر نام کاربری در وردپرس

تغییر نام کاربری وردپرس یکی از مشکلاتی که بعد از نصب وردپرس شاید با آن سروکار پیدا کنید این است که بخواهید نام کاربری خود را تغییر دهید؛ ولی در…