شهر هوشمند چیست؟

شهر هوشمند چیست؟ رویای شهرهای هوشمند از گذشته تا به حال در فکر بشر بوده است اما این روزها با بررسی مباحث IOT جان تازه ای یافته است؛ کمی با…