کتاب آموزشی منطق فازی

آموزش منطق فازی منطق فازی که به زبان انگلیسی با کلمه ی fuzzy logic از آن یاد می شود نوعی از منطق‌ های چند ارزشی می باشد. در آن مقادیر…