غیرفعال کردن دستی افزونه ها در وردپرس

غیرفعال کردن افزونه وردپرس افزونه ها همان ابزارهای قابل دسترس رایگانی هستند؛ که در وبسایت های وردپرسی قابلیت انجام بعضی از کارها را بدون کدنویسی به شما می دهند؛ و…