نحوه بازکردن تحریم گیت هاب ایرانیان

بازکردن تحریم گیت هاب مدتی پیش سرویس گیت هاب اکانت کاربران خود در کریمه ، کوبا ، ایران ، کره شمالی و سوریه را شامل تحریم کرد. که این تحریم…