کتابچه ی الکترونیکی آموزش زبان XML

آموزش زبان XML یکی از زبان های محبوب برنامه نویسان وب و یا برنامه نویسان زبان دیگر XML می باشد. این زبان بیشتر برای ارائه ی خروجی ها توسط سیستم…