کتاب آینده نگاری فناوری اطلاعات در ایران

کتاب آینده نگاری فناوری اطلاعات در ایران این کتاب به صورت رایگان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای اینترنت به اشتراک گذاشته شده است تا مفهوم خوبی از…

کتاب آینده نگاری از مفهوم تا اجرا

کتاب آینده نگاری از مفهوم تا اجرا این کتاب به صورت رایگان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای اینترنت به اشتراک گذاشته شده است تا مفهوم خوبی از…