شرکت دانش‌بنیان چیست؟

شرکت دانش‌بنیان چیست؟ به شرکت‌های خصوصی که به‌منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی برپایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق…