مشکل ادیت نشدن ساختار جداول از قبل ساخته شده – sql server

ادیت نشدن ساختار جداول در sql server اگر به عنوان یک کاربر آماتور شروع به کار با microsoft sql server کرده باشید. در حالت عادی بعد از ساخت یک جدول…