معرفی افزونه Comment Reply Email Notification وردپرس

افزونه Comment Reply Email Notification در بعضی از سایت ها بخش نظرات پرکارترین بخش آن سایت می باشد که کاربران به مباحثه با دیگران می پردازند در این بین اگر…