کتابچه الکترونیکی برنامه نویسی اسمبلی

آموزش برنامه نویسی اسمبلی زبان اسمبلی یک زبان برنامه نویسی سطح پایین می باشد. برنامه نویسان در روند برنامه ی خود امکان استفاده ی مستقیم از امکانات و منابع سخت…