زبان برنامه نویسی سطح اول

زبان برنامه نویسی سطح اول زبان های برنامه نویسی از سالهای دوری در حال خدمت به عموم هستند که از سطوح ابتدایی فعالیت خود را آغاز کرده و در حال…

کتابچه الکترونیکی برنامه نویسی اسمبلی

آموزش برنامه نویسی اسمبلی زبان اسمبلی یک زبان برنامه نویسی سطح پایین می باشد. برنامه نویسان در روند برنامه ی خود امکان استفاده ی مستقیم از امکانات و منابع سخت…