متاتگ ها در افزایش رتبه سایت

کاربرد متاتگ ها در افزایش رتبه سایت متا تگ و کاربرد آن چیست؟ متا تگ ها برچسب هایی هستند برای فهماندن جزئیات مطالب هر صفحه به موتور های جستجو. بهینه…