افزونه WakaTime برای برنامه نویسی

افزونه WakaTime برای برنامه نویسی تا به حال به این دقت کرده اید که بتوانید محاسبه کنید دقیق چقدر زمان خود را به برنامه نویسی گذرانده اید. یک افزونه ی…