نحوه جابجایی سایت وردپرسی از روی دومین دیگر

نحوه جابجایی سایت وردپرسی یکی از مشکلات جابجایی کامل وردپرس از روی یه سایت به سایت دیگر یا حتی سابدامین به سابدامین دیگر مشکلات بروزرسانی پایگاه داده و آدرس فایل…