گزارش پنجمین همایش کمپین من طراحم

پنجمین همایش کمپین من طراحم روز جمعه ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۸ در سالن همایش های برج آزادی تهران واقع شده در میدان آزادی تهران از ساعت ۸ صبح همایش من…