فرارسیدن سال ۹۸ را به شما تبریک می گوییم

تبریک سال نو ۹۸ یک سال دیگر با camelCase در کنار شما بودیم و با تمامی اتفاقات خوب و بد که داشتیم هنوز هم همراه شما هستیم امیدوارم در سال…