یادگیری نظارت نشده(Unsupervised Learning) چیست؟

یادگیری نظارت نشده درآموزش قبل که در رابطه با یادگیری نظارتی صحبت کردیم حالا می خواهیم برم سمت یادگیری نظارت نشده. هر مدل ترجمه دیگه ای که دوست دارین از…

یادگیری ماشین

Machine learning (یادگیری ماشین) همان کاری را می‌کند که از عنوانش پیدا است. یادگیری ماشین درواقع روشی است که با آن یک برنامه‌ رایانه‌ای می‌تواند بدون این که مستقیماً برنامه‌ریزی…