کتاب آموزشی الگوریتم ژنتیک

کتاب الگوریتم ژنتیک در شاخه هوش مصنوعی از رشته علوم کامپیوتر، یک الگوریتم ژنتیک یک جست‌ و جوی مکاشفه ‌ای است که روند انتخاب طبیعی را شبیه‌ سازی می ‌کند….

کتاب آموزشی منطق فازی

آموزش منطق فازی منطق فازی که به زبان انگلیسی با کلمه ی fuzzy logic از آن یاد می شود نوعی از منطق‌ های چند ارزشی می باشد. در آن مقادیر…

کتاب آموزشی core c++

آموزش core c++ در این نوشته یک جزوه ی آموزشی با عنوان “کتاب آموزشی core c++” برای شما آماده کرده ایم تا بعد از دانلود بتوانید از آن استفاده ی…

کتاب آموزش متلب

آموزش متلب متلب یک محیط نرم‌ افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌ نویسی نسل چهارم است. واژه ی متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم…

کتاب آموزشی modern control

آموزش کنترل مدرن کنترل مدرن شاخه‌ای از علم رشته مهندسی کنترل می‌ باشد که به مدلسازی و کنترل سیستم ها با استفاده از فضای حالت می‌ پردازد. در مدل فضای…