رفع خطا به‌روزرسانی دیگری در جریان است در وردپرس

به‌روزرسانی دیگری در جریان است در حین بروزرسانی وردپرس بودم که با مشکلی مواجه شدم که یه مدتی آزارم داد تا حل بشه؛ بعد از حل آن گفتم راه حل…