کتابچه ی الکترونیکی آموزش زبان XML

آموزش زبان XML یکی از زبان های محبوب برنامه نویسان وب و یا برنامه نویسان زبان دیگر XML می باشد. این زبان بیشتر برای ارائه ی خروجی ها توسط سیستم…

کتابچه الکترونیکی برنامه نویسی اسمبلی

آموزش برنامه نویسی اسمبلی زبان اسمبلی یک زبان برنامه نویسی سطح پایین می باشد. برنامه نویسان در روند برنامه ی خود امکان استفاده ی مستقیم از امکانات و منابع سخت…