دیتابیس فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس دیکشنری در این نوشته قصد اشتراک یک دیتابیس دیکشنری را با شما داریم. تا افرادی که به هر شکل قصد طراحی یک نرم افزار دیکشنری را دارند بتوانند…