دلایل جریمه وب سایت ها توسط گوگل

دلایل جریمه وب سایت ها هدف اصلی گوگل این است که اطلاعات درست و دقیقی را به کاربر ها بدهد. به همین منظور الگوریتم هایش زا طوری اصلاح میکند تا…