پدیده تاچر چیست؟!

پدیده تاچر چیست؟! آقای پیتر تامپسون استاد دانشگاه York، در سال ۱۹۸۰میلادی عکس Margaret Hilda Thatcher که در آن زمان نخست وزیر وقت کشور انگلستان بود را دستکاری کرد؛ این…