یادگیری نظارت شده(superviser learning) چیست؟

در یادگیری نظارت شده کار با ایمپورت کردن مجموعه داده‌های شامل ویژگی‌های آموزش (training attributes) و ویژگی‌های هدف (target attributes) آغاز می‌شود. الگوریتم یادگیری نظارت شده رابطه بین مثال‌های آموزش…

درباره ی localhost بدانید

معرفی localhost در دنیای برنامه نویسی با احتمال خیلی زیاد نام localhost را شنیده اید و برای شما سوال پیش آمده که لوکال هاست چیست. در این مقاله به بررسی…