هوش مصنوعی در تشخیص سرطان

هوش مصنوعی در تشخیص سرطان هوش مصنوعی می توان هوش مصنوعی را شاخه ای از علم کاپیوتر نام برد که می تواند رفتار ها را هوشمند سازی می کنند یعنی…

کتاب الگوریتم های هوش مصنوعی Prolog و Lisp

کتاب الگوریتم های هوش مصنوعی Prolog و Lisp در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید AI algorithms, data structures, and idioms in Prolog, Lisp, and Java by George F….

کتاب بیگ دیتا با هدوپ Big Data Analytics with Hadoop

کتاب بیگ دیتا با هدوپ Big Data Analytics with Hadoop در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Big Data Analytics with Hadoop 3 Build highly effective analytics solutions to…

برنامه نویسی Prolog پرولوگ

کتاب برنامه نویسی Prolog پرولوگ در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Introduction to Programming Languages Programming in C, C++, Scheme, Prolog, C, and SOA by Yinong Chen را…

برنامه نویسی هوش مصنوعی با لیسپ Lisp

برنامه نویسی هوش مصنوعی با لیسپ Lisp در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Paradigms of artificial intelligence programming case studies in Common Lisp by Peter Norvig را آماده…

کتاب TensorFlow for Deep Learning

کتاب TensorFlow for Deep Learning در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید TensorFlow for Deep Learning را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت رایگان…

کنترل ویروس کرونا با استفاده از هوش مصنوعی

کنترل ویروس کرونا با استفاده از هوش مصنوعی می توان این گونه بیان کرد که این فناوری یعنی فناوری هوش مصنوعی و کلان داده ها توانسته اند با فعالیت خود…

فهرست دانشگاه های برتر حوزه هوش مصنوعی

فهرست دانشگاه های برتر حوزه هوش مصنوعی یکی از مواردی که شما در زمان تحصیل به آن ها می اندیشید این می باشد که بعد از سپری کردن دوران مدرسه…

رشته مهندسی پزشکی

رشته مهندسی پزشکی از ترکیب دو رشته علوم پزشکی و علوم مهندسی، رشته تحصیلی پر رونق مهندسی پزشکی می باشد. زمانی که شما می خواهید مهندسی پزشکی را سپری کنید…

تاثیر هوش مصنوعی بر سیستم های آموزشی

تاثیر هوش مصنوعی بر سیستم های آموزشی در سیستم های آموزشی توانسته هوش مصنوعی جای خود را باز کند و به خوبی ارائه شود. برای آن که از هوش مصنوعی…

نرم افزارهای کاربردی حوزه هوش مصنوعی

نرم افزارهای کاربردی حوزه هوش مصنوعی با ورود رشته هوش مصنوعی به عرصه توانسته جهان را دگرگون کند. می توان گفت که این فناوری توانسته بازه گسترده ای را که…

تاثیر هوش مصنوعی بر سیستم های مالی

تاثیر هوش مصنوعی بر سیستم های مالی در مقالات قبلی درباره هوش مصنوعی برای شما گفته شد و اکنون نیز می خواهیم به شما خلاصه ای از هوش مصنوعی بگوییم….