Classification چیست؟

Classification چیست؟ فرض کنید مدیریت یک بانک به عهده شما است که ۱۰۰ هزار مشتری دارد و می‌خواهید به یک سری از مشتریانِ خود وام دهید. طبیعتاً به افرادی وام…