سیستم مدیریت محتوا یا CMS چیست؟

CMS چیست؟ این سیستم که مخفف کلمات Content Management System است، نرم افزاری روی سرور میباشد که به مدیر سایت اجازه تغیر محتوا سایت بدون طراحی دوباره آن را میدهد….