طراحی متریال چیست؟

طراحی متریال چیست؟ یکی از متدهای جدید طراحی، طراحی متریال می باشد که اولین بار توسط شرکت گوگل معرفی شد؛ که توسط طراحان مختلف با استقبال زیادی مواجه شد.