آموزش رفع مشکل wysiwyg-rtl.css در وردپرس

مشکل wysiwyg-rtl.css وردپرس یکی از مشکلاتی که چند وقتی می شود در دامن وردپرسی های ایرانی افتاده است مشکل wysiwyg-rtl.css در بخش ویرایشگر دیداری وردپرس می باشد. بعد از حل این…