عضو کانال یوتیوب ما شوید.

راهنمای حل مشکل شکاف نسلی در عصر تکنولوژی برای والدین

راهنمای حل مشکل شکاف نسلی در عصر تکنولوژی برای والدین
راهنمای حل مشکل شکاف نسلی در عصر تکنولوژی برای والدین

راهنمای حل مشکل شکاف نسلی در عصر تکنولوژی برای والدین

با توجه به مقولاتی چون جهانی شدن، گسترش شهر نشینی و ظهور تکنولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات می توان اذعان داشت که نسل جدید با دنیای جدیدی روبرو است که ارزشها، هنجارها، و فرهنگ او را دچار تغییر و تحول می نماید. هدف این مقاله مطالعه مفهوم و گونه شناسی نسلها و نقش فناوری های ارتباطی نوین همچون اینترنت در فاصله نسلی است و اینکه چگونه می تواند به تشدید فاصله نسلی و یا توقویت ارتباط نسل ها بیانجامد. فاصله نسلی چنانچه مورد غفلت قرار بگیرد به شکل گیری مسئله اجتماعی می انجامد که شکاف نسلی و انقطاع و پیامد های آن را موجب می شود.

با توجه به اینکه تکنولوژی یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز و ظهور تحولات اجتماعی است می توان اذعان داشت از آن زمان که رشد تکنولوژیکی در جهان شتاب گرفته و بر ساختارهای جامعه تاثیر می گذارد، فرهنگ و ارزش حاکم بر سیستم اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول می نماید، پرداختن به مساله ی نسل ها از موضوعات مهم اندیشمندان به حساب می آید. فاصله نسلی همیشه و از قدیم وجود داشته است به طوری که نسل جوان باعث نگرانی و دغدغه خاطر بزرگسالان خود بوده است.

 

راهنمای حل مشکل شکاف نسلی در عصر تکنولوژی برای والدین

شکاف نسلی دیجیتال

بی شک جوانان دیروز چون از جوانان امروز متفاوت می اندیشند و سلیقه های دیگری دارند با این دلهره مواجه هستند که مبادا نسل جدید دستاوردها و زحمات و تجربیات آنها را به حساب نیاورد. با در نظر گرفتن این که فاصله نسلی، ریشه در تاریخ دارد اما نه با استفاده از همین واژه بلکه به صورت بیان نگرانی ها و تفاوتها، باید خاطر نشان کرد که تاثیر تکنولوژی و فناوری های نوین در این مساله نه تنها تاثیرگذار است بلکه بر شدت آن نیز در صورت غفلت میافزاید. در ادامه به بررسی نسل، گونه شناسی نسلی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) و دیدگاهها و تئوری ها ی مربوطه و همچنین تاثیر مصرف ICT بر فاصله نسلی پرداخته می شود. در این مقاله با بهره گیری از کتب و مقالات مختلف از روش اسنادی استفاده شده است.

می توان اینترنت را به عنوان محصول اصلی این تحولات تکنولوژیکی در نظر گرفت که قدم گذاشتن در دنیای مجازی را برای کشورهای مختلف و در تمام رده های سنی مهیا نموده است و باعث بروز محیط دیجیتالی گردیده است .حتی امروزه ضریب نفوذ اینترنت از شاخص های توسعه به شمار می آید. در جامعه ای همچون ایران که مراحل گذار از سنتی به مدرن را طی می کند و با جمعیت زیادی از جوانان و نوجوانان روبروست و با جهانی شدن و پرتاب امواج فرستنده های مختلف و ظهور اینترنت که پدیده ای نوظهور است. نسل جوان کلکسیونی از “جدید بودن ها” را تجربه می کنند که والدین آنها حافظه ی مشترک نسبت به آن ندارند و این سرآغاز مساله است. رسانه های جمعی و اینترنت بیتشرین اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده است.

جوانان به عنوان مصرف کنندگان ICT بیشترین تاثیر را از این جریان می پذیرند. پایین -آمدن مدت زمان گفتگو در بین افراد خانواده، فردیت گرایی و کاهش تعامل و سلیقه مشترک در بین جوانان و بزرگتران آنها موجب شده تا فاصله نسلی بیش از پیش نمایان شود و با تغییر ارزشها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی شرایط جدیدی بوجود می آید که فاصله نسلی را در جهانی شدن فرهنگ و تکنولوژی بیشتر آشکار می کند.

 

اهمیت و ضرورت حل شکاف نسلی

جهانی شدن را می توان به عنوان تشدید روابط جهانی تعریف کرد. همان روابطی که موقعیت های مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند می دهد که هر رویداد محلی تحت تاثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند شکل می گیرد و برعکس. بنابراین با حضور اینترنت و جهانی شدن تکنولوژی و فرهنگ مرزهای جغرافیایی درهم- شکسته شده و معادلات زمانی و مکانی گذشته آنچنان بر هم خورده است که فشردگی فاصله ها موجب می شود تا نسل جدید در هر جامعه، جدا از مسائل معمول مرتبط با روحیات و شرایط محیطی خود از طریق امواج در معرض ارزشها و هنجارها و فرهنگ های مختلف و متنوعی قرار بگیرد و این امر می تواند سبب ساز فاصله گرفتن از نسل قبل از خود شود.

جوامع غربی از دهه 1930 میلادی به مطالعه نسل ها پرداختند و از 1960 این قضیه وارد فاز جدیدتری شده است که از عوامل اهمیت یافتن مطالعه نسل در کشور های توسعه یافته میتوان رشد فزاینده تکنولوژیکی را در نظر گرفت. در جامعه ایران نیز که مرحله گذار از سنتی به مدرن را طی می کند و همین شرایط به ایجاد تفاوت و فاصله بیشتر کمک می کند. ایران نیز حرکت به سمت توسعه را در برنامه بلند مدت جای داده است و به تدریج نظام اجتماعی کشور دچار تغییرات بنیادی شده است.

بنابراین با تجربه انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و بعد مراحل نوسازی و امروزه جهانی شدن،IT و حضور کامپیوترها و اینترنت تجربه های نسلی متفاوتی را به خود دیده است که امروزه جوانان که جزو کاربران و مصرف کنندگان علاقمند ICT می باشند ممکن است با تجربه -های نسل قبل از خود نه تنها حس همدلی نداشته باشند بلکه فاصله بیش از معمولی را نیز با آنها احساس بکنند. بنابراین مطالعه ی فاصله نسلی با تاکید بر مصرف ICT از اهمیت و ضرورت زیادی برخورداراست.

وجود اختلاف نسل ها تا حدودی به دلیل فاصله زندگی و دوران بین والدین و فرزندان پذیرفتنی است. چون پس از گذر یک دوران، با پیشرفت علم، فناوری، ابزار و وسایل جدید رو به رو هستیم و سبک تفکر و زندگی مطابق با آن شرایط می گردد. در جامعه ما به دلیل پیشرفت سریع علوم و فناوری، فکر و نگاه به زندگی متفاوت شده است و از لحاظ رفتار شناسی سه نوع رابطه را برای این اختلاف نسلی تعریف می توان کرد.

 

سه نوع رابطه اختلاف نسلی

نخست «تعامل نسل» است که در این گونه ارتباط والدین با فرزندان روابط درست و منطقی دارند، ممکن است اندک اختلافی وجود داشته باشد که برخواسته از دوران ها متفاوت زندگی است. نگاه دوم «تقابل نسل» است. والدین با فرزندان در گفتگو تقابلی قرار دارند و نظرات آن ها با یکدیگر متفاوت است. نگاه سوم «تضارب نسل» است که در این نگاه، درگیری های لفظی و فیزکی میان فرزندان و خانواده ها شکل می گیرد. علت تضارب نسل ها را می توان استفاده از شبکه های اجتماعی و شبکه های معاند، انتخاب دوست و محیط زندگی و دور شدن از معنویت دانست.

اتفاق هایی میان والدین و فرزندان رخ می دهد که گویا والدین با فرزندان سال ها فاصله دارند. زبان گفتمان با یکدیگر متفاوت است و زبان رفتاری یکدیگر را متوجه نمی شوند. فضا های مجازی و شبکه اجتماعی هم نقش زیادی در اختلاف افکنی میان نسل ها دارد و فرزندان را به سمت و سوی خود می کشد. اگر اختلاف نسل ها موجب پریشانی کانون خانواده نشود قابل پذیرش است اما گاهی والدین خود به بهانه عقده ای نشدن همه چی را برای فرزندانشان فراهم می کنند و دیگر نمی توانند در آینده آن ها را کنترل کنند.

باید به سمت و سوی ارزش های معنویی گرایش یافت. بسیاری از خانواده هایی که دارای اعتقاد مذهبی هستند، هیچ گونه تقابلی میان آن ها و فرزندانشان وجود ندارد. با اتخاذ روش های درست در تربیت با فرزندانشان هم در آینده دچار مشکل نمی شوند. البته گاهی در مراجعین به کلینیک ملاحظه می شود والدین باور مذهبی دارند اما یک یا دو فرزند آن ها این باور ها را قبول ندارند. در اینجا دوست، مدرسه، محیط زندگی نقش بیشتری از والدین داشته است.

 

 

اگر شما راهکاری برای رفع شکاف نسلی بین خود و والدین یا بین خود یا فرزندان خود دارید در بخش نظرات همین نوشته برای ما بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]