تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در PHP

تبدیل اعداد در PHP یکی از مشکلات برنامه نویسی PHP این است که بعد از محاسبه یا کار با اعداد در سایت های فارسی شما اعداد انگلیسی دارید. این مشکل…