دانلود کتاب آموزش مجنتو Magento

دانلود کتاب آموزش مجنتو Magento در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Magento 2 Cookbook by Ray Bogman, Vladimir Kerkhoff را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان…

دانلود رایگان کتاب Python Web Scraping

دانلود رایگان کتاب Python Web Scraping در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Python Web Scraping Cookbook Over 90 proven recipes to get you scraping with Python, micro services,…

دانلود رایگان کتاب Daemon

دانلود رایگان کتاب Daemon در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Daemon by Daniel Suarez را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت رایگان از…

دانلود رایگان کتاب The E-Myth by Michael E. Gerber

دانلود رایگان کتاب The E-Myth by Michael E. Gerber در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید The E-Myth Revisited by Michael E. Gerber را آماده کرده ایم که می…

کتاب آموزش برنامه نویسی Ruby

کتاب آموزش برنامه نویسی Ruby در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید The Ruby Programming Language (Covers Ruby 1.8 and 1.9) by David Flanagan, Yukihiro Matsumoto را آماده کرده…

دانلود کتاب The Magic Of Thinking Big ترجمه فارسی

دانلود کتاب The Magic Of Thinking Big ترجمه فارسی در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید The Magic Of Thinking Big را آماده کرده ایم که می توانید این…

کتاب تمرین های پیشرفته پایتون

کتاب تمرین های پیشرفته پایتون در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Practices of the Python Pro را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت…

کتاب آموزش محور برنامه نویسی Go

کتاب آموزش محور برنامه نویسی Go در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Go Programming by Example by Agus Kurniawan  را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان…

کتاب آموزش زبان برنامه نویسی Go

کتاب آموزش زبان برنامه نویسی Go در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Production Go. Build modern, production-ready web services in Go by Herman Schaaf, Shawn  را آماده کرده…

کتاب الگوریتم های هوش مصنوعی Prolog و Lisp

کتاب الگوریتم های هوش مصنوعی Prolog و Lisp در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید AI algorithms, data structures, and idioms in Prolog, Lisp, and Java by George F….

کتاب بیگ دیتا با هدوپ Big Data Analytics with Hadoop

کتاب بیگ دیتا با هدوپ Big Data Analytics with Hadoop در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Big Data Analytics with Hadoop 3 Build highly effective analytics solutions to…