سیستم فازی کنترل دما

سیستم فازی کنترل دما – پروژه سیستم فازی کنترل دمای اداره در این پروژه یک سیستم کنترل فازی را که مربوط به تصمیم گیری با توجه به ورودی ها می…

کتاب آموزشی منطق فازی

آموزش منطق فازی منطق فازی که به زبان انگلیسی با کلمه ی fuzzy logic از آن یاد می شود نوعی از منطق‌ های چند ارزشی می باشد. در آن مقادیر…

زندگینامه دکتر لطفی زاده

زندگینامه دکتر لطفی زاده دکتر لطفی زاده یکی از اساتید مهم دنیای هوش مصنوعی می باشد که تحقیقات و فعالیت خود را روی منطق فازی انجام داده است. در این…